VKGO stemt tegen de begroting

Sport-BallenVKGO heeft afgelopen donderdag de begroting voor 2015 niet goedgekeurd. Aan een groot gedeelte van de begroting kon VKGO geen goedkeuring geven. VKGO is tegen het wegnemen van subsidies voor het verenigingsleven. Rigoureus worden subsidies terug gebracht naar 0. Ter compensatie biedt de gemeente een ambtenaar aan om de vereniging te ondersteunen. VKGO heeft nog niet een keer gehoord dat een vereniging behoefte heeft aan een bemoeial van de gemeente. 
Niet alleen de bezuinigingen op verenigingen zit de VKGO dwars. Maar ook:     
– Beheersplannen op onderhoud zijn nog steeds niet gereed. Wordt wel 800000 voor gereserveerd in de risicoparagraaf.
– Accommodatiebeleid is nog steeds niet gereed. Wordt wel 350000 euro op bezuinigd, nergens op gebaseerd.
– Onze eilandvisie is niet gereed, maar wel volop geld steken in eilandmarketing.
– De visie op onze kernen is niet gereed, maar wel het leven binnen de kernen door allerlei maatregelen ernstig -onomkeerbaar- verstoren. 

VKGO is een groot voorstander om het eiland meer bekendheid te geven. Op het eiland is het goed wonen, ondernemen, werken en recreëren. Onze gemeente roept dit ook, maar laat de volgende dag weten dat er stevig wordt bezuinigd op verenigingen, instanties. Als het voor de eigen inwoners al steeds minder interessant wordt om hier te wonen (verenigingen zijn nog altijd het cement van onze samenleving), dan kunnen we eilandmarketing gaan voeren onder het motto “water naar de zee dragen”. 

Daarnaast zorgt onze gemeente regelmatig voor negatieve berichten in de media: circus op zondag, kalifaat, arrestaties van raadsleden enzo.