VKGO tegen sluiting brandweerkazernes

brandweergrilOnlangs verscheen in de media het verontruste bericht dat de brandweer 40 miljoen euro moet bezuinigen. De VKGO is bang dat hierdoor brandweerkazernes op het eiland hun deuren moeten gaan sluiten. Voor de oppositie-partij is dit echter onbespreekbaar! Goeree-Overflakkee kent een groot verzorgingsgebied en verre afstanden, waardoor de aanrijtijden bij sluiting onder druk komen te staan. En het kan en mag toch niet zo zijn dat een vrijwilliger straks wordt bedankt omdat toevallig in zijn dorp de kazerne sluit.

De Veiligheidsregio Rotterdam-Rijmond, waaronder Goereee-Overflakkee valt, is echter voornemens bij een brand voortaan eerst een gewoon brandweervoertuig met twee brandweerlieden naar een incident te sturen. De tankautospuit gaat daarna pas op pad. De twee vooruit gestuurde spuitgasten mogen trouwens niets doen totdat het blusvoertuig is gearriveerd. Mochten er mensen binnen zijn ten tijde van een brand dan wordt er door de twee verkenners geen reddingsactie ondernomen.

De vrijwilligers staan op hun achterste benen met de voorgenomen ontwikkelingen. De vakbond voor de vrijwilligers heeft al meerdere malen hun ongenoegen geuit. Het houdt volgens VKGO in dat binnen afzienbare tijd een aantal blusgroepen op Goeree-Overflakkee gaat verdwijnen. Wat ten koste gaat van de veiligheid. In de rest van het land wordt dit fenomeen al meerdere malen toegepast. Daarbij wordt volgens VKGO teveel naar grote steden gekeken, waar de aanrijtijden nu eenmaal gemakkelijker te halen zijn.

Onderzoek
Naar aanleiding van de discussie over aanrijtijden is verzocht een vooronderzoek te doen met als doelstelling een model te ontwikkelen voor de operationele prestaties van de brandweer. Daarbij moet rekening gehouden worden met het feit dat de brandweer niet de enige is die invloed heeft op de brandveiligheid. Het model dient gerelateerd te zijn aan factoren die enerzijds bijdragen aan het voorkomen, beperken en het verkorten van de brand en anderzijds rekening houden met de zelfredzaamheid van de inwoners.

De Veiligheidsregio rept echter met geen woord over andere incidenten dan brand. Te denken valt aan arbeidsongevallen, verkeersongevallen die wij er nog steeds te veel hebben op onze doorgaande wegen en nog veel andere inzetten. En wat te denken aan reanimaties, waarvoor de brandweer wordt ingezet. In ons gebied een goede aanvulling op de aanrijtijden van de ambulance. Die soms ook de wensen overlaat.

Politiebureau
VKGO heeft tijdens de recente raadsvergadering onderstaande vragen gesteld aan burgemeester Lokker:

  • Welke inspanning gaat u verrichten  om de bestaande kazernes te behouden?
  • Wat is de huidige stand van zaken met de aankoop van het politiebureau door de Veiligheidsregio?

De burgemeester heeft toegezegd dat hij niet zal accepteren dat er blusgroepen gaan verdwijnen in het kader van de bezuinigingen. Tevens dat het politiebureau is verkocht aan de Veiligheidsregio. Zodat er in ieder geval één politiebureau op Goeree-Overflakkee open blijft. Hetgeen VKGO heeft gesteld over de brandweerzorg geldt trouwens ook voor de ambulancezorg op Goeree-Overflakkee.

VKGO blijft alles nauwlettend volgen en indien noodzakelijk actie ondernemen.