VKGO vraagt burgemeester om opheldering

Zuiderdiep2Vitale Kernen Goeree-Overflakkee is verbolgen over het feit dat het college besluiten lijkt te nemen, die de directe verantwoordelijkheid zijn van de gemeenteraad. Zo heeft VKGO al langer aandacht voor de fusie van de drie eilandelijke zwembaden. Door mensen te spreken, overal het oor te luisteren te leggen, schriftelijke vragen te stellen aan het college en ook juridisch advies in te winnen.

Om een goed beeld te vormen over een onderwerp, dan is transparante en volledige informatie heel belangrijk. En daar wringt bij de VKGO-fractie nu net de schoen.
VKGO krijgt namelijk niet de informatie van het college waar ze om vraagt. Krijgt geen inzicht in rapporten van het adviesbureau Synarchis. Krijgt de verslagen van de gehouden werkconferenties niet ter inzage, ‘omdat deze er niet zijn’ zegt het college. Terwijl VKGO wél over een dergelijk verslag beschikt!? VKGO is daarom van mening dat het college bij de fusie van de zwembaden besluiten neemt die rechtmatig de verantwoordelijkheid zijn van de gemeenteraad.

VKGO doet een dringend beroep op burgemeester Grootenboer, als zijnde bestuursorgaan*, een uitspraak te doen over de genoemde punten.

* Binnen de hiërarchie van het openbaar bestuur is de burgemeester hiervoor de eerst aangewezene, daaropvolgend de Commissaris van de Koning, de heer Jaap Smit.