VKGO weigert brochures te promoten

HerkingenwoningenOmdat gelden volgens Vitale Kernen Goeree-Overflakkee (VKGO) oneerlijk worden verdeeld over het eiland, weigert zij mee te werken aan het verspreiden van een brochure over nieuwe investeringen op Flakkee.

De gemeente Goeree-Overflakkee en de provincie Zuid-Holland hebben gezamenlijk een brochure gemaakt over de investeringen binnen onze gemeentegrenzen. De brochure wordt breed verspreid via onder meer de VVV. Ook VKGO is gevraagd meer brochures af te nemen en deze te verspreiden. VKGO gaat dit echter niet doen! VKGO is het namelijk niet eens met de verdeling van de subsidies. De projecten -de subsidies- zijn voor het versterken en behouden van de sociale en economische vitaliteit van Flakkee.

Algemeen is bekend dat de sociaal economische vitaliteit afneemt naarmate je van het westen naar het oosten van de gemeente gaat. De verdeling van subsidies over west, midden en oost voor 2015 en 2016 zijn: oost totaal € 140.000, midden totaal € 395.000, west totaal € 2.300.000. Deze cijfers geven het tegenovergestelde aan voor wat betreft de besteding van middelen om de economische vitaliteit gelijkwaardig te laten zijn. Hierdoor worden de verschillen binnen de gemeente alleen maar nog groter. VKGO is een lokale politieke partij die verantwoordelijk wil dragen voor de gehele gemeente.