VKGO wenst integriteitstoets wethouder

ZeehondenopvangVKGO heeft tijdens de laatste raadsvergadering aandacht gevraagd voor de positie van wethouder Arend-Jan van der Vlugt. De CDA-wethouder, o.a. eigenaar van een camping in Stellendam, heeft namelijk bijzonder hard getrokken aan een slechtweervoorziening in Stellendam. Te weten zeehondenopvang A Seal. Zo heeft het college van Flakkee extra ambtelijke uren en financiën beschikbaar gesteld om de organisatie van A Seal op poten te zetten, en heeft het bedrijf van Van der Vlugt een zeehond gedoneerd aan A Seal.

Formeel laat de wethouder de uitvoering van zijn bedrijf aan zijn vrouw over. Door het initiatief van het college en de sponsoring van Van der Vlugt vindt VKGO echter dat er wellicht sprake is van persoonlijk belang. Vandaar dat VKGO e.e.a. wil voorleggen aan bureau BING (Bureau Integriteit Nederlandse Gemeenten) om vast te stellen of deze manier van handelen wel valt binnen de uitgangspunten van integer besturen. De VVD, bij monde van de heer Osinga, reageerde tijdens de raadsvergadering furieus op het idee van VKGO.