VKGO wil meedenken over eilandpromotie

PromoteamDe toon in de raadsvergadering van 7 maart jl. werd gelijk gezet door de burgemeester toen de heer Papeveld van het CDA een opmerking maakte over een toezegging die hij miste in de besluitenlijst. Dergelijke drukte wenste de burgemeester niet. Als alle raadsleden zulke vragen gaan stellen dan duurt het allemaal veel te lang. Het weerhield VKGO niet om schriftelijke vragen te laten beantwoorden door het college. Willy Heintjes stelde dat de politiek te weinig betrokken wordt bij de eilandpromotie c.q. marketing. Het moet in onze ogen een samenwerking tussen politiek, bedrijfsleven en organisaties. De wethouder gaf aan dat niet de hele raad wordt uitgenodigd voor de bespreking van een rapport over de marketing omdat de ruimte waar de presentatie plaats zou vinden te klein is. Praktisch probleem dus. VKGO had de bijeenkomst dan ook liever in een van onze verenigingsgebouwen georganiseerd gezien. Verder stelde VKGO dat de grootschalige horecacontroles al geen schoonheidsprijs verdienen, maar dat het jammer is dat alleen de negatieve zaken benoemd worden in de pers. Het zou goed zijn om ook de bedrijven te benoemen waar het allemaal goed in orde is. De burgemeester gaf aan dat het nu eenmaal goed is om te controleren, en hij communiceert liever de opvallende zaken en een zaak gewoon op orde hebben heeft wat hem betreft geen nieuwswaarde.

In de raad werd gesproken over een terrasvergunning voor de gouden leeuw in Goedereede. Bij experiment mogen een aantal tafeltjes geplaatst worden.
Het CDA stelt dat dit tot grote onrust leidt. VKGO denkt dat het de vitaliteit van een kleine kern ook een impuls kan geven en heeft gevraagd of dit experiment een voorloper is op het terrassenbeleid. De burgemeester gaf aan dat dit nog in de maak is.

VKGO stelde vragen bij de evaluatie oud en nieuw. Daarin werd gesteld dat het opstoken van de politieauto’s in Middelharnis niet direct gerelateerd is aan oud en nieuw. Wij denken dat die relatie wel heel erg voor de hand ligt en dat ook deze kosten weer met elkaar opgehoest moeten worden. Die kosten horen wat VKGO betreft (en ook de SGP was deze mening toegedaan) dus wel opgeteld te worden bij het lijstje met vernielingen.

In de oordeelsvormende fase werd gesproken over het bestemmingsplan Klepperduinen te Ouddorp. Dit bestemmingsplan maakt het mogelijk om nieuwe recreatiewoningen te bouwen en zo een kwaliteitsslag te maken. Wij staan achter deze plannen omdat dit ook weer kansen biedt voor de kop van het eiland.

Een tweede bestemmingsplan dat beoordeeld werd was Langeweg 59 te Stellendam. Hierin zitten starterswoningen opgenomen en dat is iets waar VKGO helemaal achter kan staan. Wel vroeg ons raadslid de Vos naar de inrichting van een 30 km gebied. Als dit nl. niet goed gebeurt dan is handhaving hierop niet mogelijk en schiet het zijn doel voorbij.

In de besluitvormende fase nog een hele poppenkast met stembriefjes omdat er gestemd moest worden welke wethouders er in de gemeenschappelijke regelingen plaats moesten nemen. Iedereen bleek het eens met het voorstel.

Het plan schuldhulpverlening werd vooraf gegaan door een motie van de partij van de arbeid, welke wij ondersteunen. Het ging hierin met name over de inzet van personeel en het wel of niet zelf uitvoeren van taken. De motie vraagt op korte termijn een kerntakendiscussie. Er ontstond een uitgebreide discussie over het punt of de motie voor of na het agendapunt in stemming moest worden gebracht. Alsof er niks beters te doen kost alleen die procedure in beeld brengen een 20 minuten. De motie werd overigens alleen gesteund door de oppositiepartijen.

Om 21.40 sloot de burgemeester de vergadering.