Voetbalverenigingen nog even in de wachtkamer

Vitale Kernen heeft, gezamenlijk met GJZ, PvdA en CU, een motie ingediend om voetbalvereniging DBGC alvast te laten beginnen met de renovatie van hun was- en kleedruimten. In 2020 komt er een bedrag vrij voor de komende jaren waarmee voetballend Goeree-Overflakkee een kwaliteitsslag voor hun accommodaties kan maken.

Vertragen

Om het traject niet onnodig te vertragen willen Vitale Kernern, PvdA en CU dat de financiële middelen vanuit de gemeente nog dit jaar vrijkomen. Helaas kregen de drie voornoemde partijen geen meerderheid aan stemmen binnen de gemeenteraad. En dat terwijl de SGP twee weken geleden nog woorden in de mond nam als: ,,Onacceptabel, op korte termijn actie, kan echt niet langer zo.” En mevrouw Keijzer van het CDA nog alle mogelijkheden wilde onderzoeken om het traject te versnellen.

Noodzaak

Het college geeft aan dat eerst de verenigingen aan de beurt zijn waar de noodzaak het grootst is, te weten de twee voetbalverenigingen DBGC en vv Herkingen. DBGC wil heel graag direct aan de slag en is al bezig met de benodigde vergunningaanvraag.