Volksgezondheid in gevaar door geitenhouderij

Vitale Kernen heeft niet ingestemd met het voorstel van het college om meer geurhinder toe te staan rondom een geitenhouderij in Dirksland. Mede naar aanleiding van een verontrustend rapport van het RIVM (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu) over geitenhouderijen. In het rapport komen diverse aspecten aan bod die gevaar opleveren voor de volksgezondheid.

Negatief

De geitenhouderij in Dirksland wenst uit te breiden met 158 geiten, zijnde 30%. Om die reden dient de gemeente de geurverordening hierop aan te passen. En dat terwijl er een negatief rapport ligt van het RIVM en bijvoorbeeld in de Hoeksche Waard hierdoor in juni 2017 besloten werd geen medewerking te verlenen aan een biologische geitenhouderij in de gemeente Binnenmaas.

Longontsteking

In het RIVM rapport staat onder meer dat omwonenden een grotere kans krijgen op longontsteking. Het aantal extra gevallen van longontsteking in een onderzoeksgebied, dat kan worden toegeschreven aan de aanwezigheid van geitenbedrijven, is gemiddeld over de jaren 2009-2013 ongeveer 89 patiënten per 100.000 mensen per jaar. Dat komt neer op ongeveer 5,4% extra patiënten met longproblemen.

Risico

Een Q-koortsepidemie ten tijde van het onderzoek heeft waarschijnlijk bijgedragen aan het verhoogde aantal longontstekingen. Het is echter geen verklaring van het verhoogde risico vanaf 2011. Wat deze toename wel veroorzaakt, is nog onduidelijk. Voor geiten varieert de risicoverhoging binnen een straal van 1,5 of 2 km tussen 12,3% en 52,1%.