Voorlichting over 5G-netwerk

Afgelopen donderdag was dan eindelijk de lang verwachte dialoogavond over het nieuwe 5G-netwerk. 5G dat zorgt voor nog sneller internet en telefonie, maar levert ook een toename van elektromagnetische velden met alle nadelen van dien. Ieder nadeel heb zijn voordeel, zei ooit een wereldberoemde voetballer al.

Effecten

Voor- en tegenstanders van 5G kwamen aan bod deze avond. Vier sprekers waren aanwezig: vertegenwoordiging van het Antennebureau, de GGD, Stichting Elektrohypersensitiviteit en een natuurkundige die zich gespecialiseerd heeft in de nadelige effecten van straling op mens en natuur.

Discussie

Een levendige discussie ontstond. Met als conclusie dat de tegengestelde meningen voorlopig nog wel naast elkaar blijven bestaan. Want de belangen zijn nu eenmaal groot. Veel is nog onduidelijk en veel moet nog worden onderzocht. Echter steeds meer -onafhankelijke- onderzoeken tonen aan dat er wel degelijk biologische effecten optreden, die tot gezondheidsschade (kunnen) leiden. Ook de vertegenwoordigers van het Antennebureau en de GGD waren er stellig van overtuigd, dat niet met zekerheid gezondheidsschade kan worden uitgesloten.

Voorlichting

Zolang er nog zoveel onduidelijk is over de veiligheid van 5G, vindt Vitale Kernen het verstandig onze kinderen én ouders, goed voor te lichten over maatregelen om de stralingsbelasting te verminderen. Hoewel de effecten van elektromagnetische straling is opgenomen in het coalitieakkoord, gaat Vitale Kernen een motie indienen om het college deze voorlichting daadwerkelijk aan de inwoners te gaan geven.