Vraag om een fiets en krijg een Rolls-Royce

Vitale Kernen verbaast zich hogelijk over de opmerkelijke wijze waarmee het college omgaat met het aanbesteden van werkzaamheden. “Aannemer verzin iets en haal maar uit de geldbuidel wat je denkt nodig te hebben.” Oftewel, de inwoner vraagt om een fiets en krijgt een Rolls-Royce.

Verlichten

Hoe komt Vitale Kernen nu tot zo’n boute bewering? In de college-besluitenlijst van 1 december 2020 staat, dat niet wordt ingestemd met het voorstel een aantal markante gebouwen binnen onze gemeente te verlichten. Voor Vitale Kernen reden om naar de achterliggende motivatie te vragen.

Markante

In 2017 gaf het college aan dat met name de Rooms Katholieke Kerk in Achthuizen verlicht gaat worden in 2019. Deze verlichting werd onderdeel van nog een aantal markante gebouwen binnen onze gemeente, die ook in aanmerking komen voor aanlichting. Eind 2019 wilde Vitale Kernen van het college weten, hoever men is met dit initiatief. Vervolgens werd deze vraag nogmaals gesteld in oktober 2020.

Geldbuidel

Uit het besluit blijkt nu dat het aanlichten van de gebouwen een dermate groot bedrag vraagt, dat het vooralsnog niet wordt opgenomen in de kadernota van 2022. Wederom verbazing bij Vitale Kernen. Een te hoog bedrag? Wat wordt er dan gedaan? Waar gaat zoveel geld dan heen? Hiernaar vragend blijkt dat de aannemer gevraagd is een verlichtingsplan te maken en daaraan een offerte te koppelen voor uitvoering. Kortom; aannemer verzin iets en haal maar uit de geldbuidel wat je denkt nodig te hebben. Oftwel, de inwoner vraagt om een fiets en krijgt een Rolls-Royce.

Verduidelijking

Waar hebben we het dan praktisch over? Bijvoorbeeld de watertoren in Dirksland staat op de lijst van de aan te lichten monumenten. Ontwerp en kostprijs uitvoering van gemeente zou 80.000 euro in de begroting vragen en is nu (soberder, maar wel sfeervol) aangebracht voor 11.000 euro door particulier initiatief. Reden voor Vitale Kernen verduidelijking te vragen aan het college.

Vragen

• Geeft het college bij dergelijke -projectmatige- opdrachten wel een goede werkbeschrijving voor het aanbesteden van het werk aan derden met daarbij (financiële) kaders?
• Is in dit traject het vastgestelde inkoop- en aanbestedingsbeleid toegepast (o.a. meerdere offertes indien mogelijk bij lokale ondernemers)?
• Is het college voornemens om een passende verlichting te ontwerpen van de betreffende monumentale gebouwen en deze zo spoedig mogelijk, wellicht gefaseerd, ten uitvoering te brengen bijvoorbeeld in de lijn zoals nu de watertoren te Dirksland is aan-/uitgelicht?