Vraagtekens over aanrijtijden hulpdiensten

AmbulanceOp de agenda van de recente gemeenteraadsvergadering stond onder meer een ingekomen stuk over de aanrijtijden van de ambulance op Goeree-Overflakkee. VKGO volgt nauwlettend de aanrijtijden van de verschillende hulpdiensten. Al verschillende keren zijn hierover door de partij vragen gesteld en is de bezorgdheid geuit.
De aanrijtijden waren zeer rooskleurig en scoorden tussen de 83% en 93,6 %. Dat riep bij VKGO vraagtekens op. Hoe is de berekening tot stand gekomen? Volgens VKGO waren alle aanrijtijden op het eiland bij elkaar opgeteld en gedeeld door het aantal ambulanceritten. VKGO snapt dat je dan op een mooi resultaat uitkomt. Dirksland bijvoorbeeld, waar een ambulancepost is, scoort 100%, Ooltgensplaat scoort 60%: dat maakt dan 80%. Dat klinkt prachtig, maar het houdt voor Ooltgensplaat in dat op de 10 spoedritten er 4 te laat komen.

Uit de cijfers blijkt dat in 2012 Goedereede in 67,3% de aanrijtijd binnen de 15 minuten werd gehaald. Voor Oostflakkee was dit in 2012, 71,6%. Volgens VKGO geven de aangeleverde aanrijtijden een mooier beeld dan de werkelijkheid. De burgemeester zegde toe dat er afzonderlijke cijfers per dorp aan de raadsleden worden verstrekt. Mochten deze cijfers aanleiding geven voor een negatiever beeld, komt VKGO daar zeker op korte termijn op terug.