Vragen over blauwalg en bomenkap

bomenkapTijdens de raadsvergadering van donderdag 29 september legt Vitale Kernen het college twee vragen voor.

In de gemeentelijke publicaties van 13 september jl.  is te lezen dat er van rechtswege een vergunning is verstrekt voor het kappen van 93 bomen in de Hoflaan van Middelharnis. De fractie van Vitale Kernen vraagt zich onder meer af wat hiervan de consequenties voor de bewoners van de Hoflaan?

Verder heeft VKGO uit de media vernomen dat er een hoge concentratie blauwalg in de haven van Ooltgensplaat is aangetroffen. Het college gaf aan geen preventieve maatregelen te hebben genomen. Waarom eigenlijk niet?

Hieronder de gedetailleerde informatie met betrekking tot beide onderwerpen.


MELDING STELLEN VAN MONDELINGE VRAGEN (vragenuur)

Art. 35 RvO

 

 

 

Aan de griffier van de raad van de gemeente Goeree-Overflakkee.

 

 

Datum: 29 september 2016

 

 

Onderwerp: kapvergunning 93 bomen

 

 

Ondergetekende meldt hiermee dat hij/zij in de eerstvolgende raadsvergadering gebruik wenst te maken van de mogelijkheid om mondelinge vragen te stellen over genoemd onderwerp.

 

 

Vraag/vragen gericht aan college;

–       Wat is een van rechtswege verstrekte omgevingsvergunning?

–       Wat is het juridisch verschil tussen een gebruikelijk verstrekte omgevingsvergunning en een van rechtswege verstrekte omgevingsvergunning?

–       Wat voor consequentie heeft deze vergunning voor de bewoners van de Hoflaan?

–       Wie wordt in deze situatie gezien als belanghebbende na een vanwege rechtswege verstrekte omgevingsvergunning?

 

 

Aanleiding:

Bij de gemeentelijke publicaties in Groot Goeree-Overflakkee van 13 september jl. staat vermeld dat er van rechtswege een vergunning is verstrekt voor het kappen van 93 bomen in de Hoflaan van Middelharnis.

 

 

 

Indiener (naam raadslid met vermelding partij)

Willy Heintjes

Vitale Kernen Goeree-Overflakkee.

 

 

 


MELDING STELLEN VAN MONDELINGE VRAGEN (vragenuur)

Art. 35 RvO

 

Aan de griffier van de raad van de gemeente Goeree-Overflakkee.

 

 

Datum: 29 september 2016

 

 

Onderwerp: blauwalg Volkerak-Zoommeer

 

Ondergetekende meldt hiermee dat hij/zij in de eerstvolgende raadsvergadering gebruik wenst te maken van de mogelijkheid om mondelinge vragen te stellen over genoemd onderwerp.

 

 

Vraag/vragen gericht aan college

 

–       Waarop is uw mening gebaseerd dat de blauwalg de laatste jaren afneemt?

–       Waarom laat u de koppeling los tussen de Grevelingen en Volkerak-Zoommeer?

–       Hoever bent u met het bedrijf wat de waterkwaliteit zou kunnen verbeteren om de blauwalg te voorkomen of weg te nemen?

–       Welke prioriteit geeft aan de waterkwaliteit van het Volkerak-Zoommeer?

–       Op welke manier monitort u de voortgang van de waterkwaliteit van het Volkerak-Zoommeer?

–       Wanneer is de kwaliteit van het Volkerak-Zoommeer van  zodanige kwaliteit dat de  inwoners en recreanten geen hinder meer hebben van de slechte waterkwaliteit van het Volkerak-Zoommeer?

–       Waarom heeft u geen preventieve maatregelen genomen om de blauwalg buiten de haven van Ooltgensplaat te houden?

–       Waarom heeft u niet geanticipeerd op het initiatief van het Waterschap om niet alleen voor de landbouw, maar ook voor de inwoners en recreanten op het Oostflakkeese gedeelte van ons eiland de nadelige effecten van blauwalg weg te nemen?

 

 

 

 

Aanleiding:
Het huis-aan-huisblad Groot Goeree-Overflakkee 27 september jl. kopt; Hoge concentratie blauwalg in de haven van Ooltgensplaat.

In het artikel is een reactie opgenomen van het college waarin u aangeeft dat u geen preventieve maatregelen heeft genomen. Ook legt u de verantwoordelijkheid bij  Rijkswaterstaat. U geeft aan feitelijk geen partij te zijn, want de haven is in erfpacht gegeven aan de watersportvereniging. Op 20 juli heeft u een negatief zwemadvies gegeven.

 

Tijdens de bijeenkomst over de benodigde financiële middelen voor de ontwikkeling van de getijdencentrale/waterkwaliteit/N59 informeerde u ons dat de kwaliteit van het Volkerak Zoommeer in de loop van afgelopen jaren is verbetert. Onder meer reden voor u om de koppeling los te laten tussen –in kader van richtlijn water- het Grevelingenmeer en Volkerak-Zoommeer.

 

Tijdens de raadsvergadering van 19 mei jl. informeerde u dat u contact heeft met een bedrijf wat blauwalg kan voorkomen en wegnemen.

 

Weersinvloeden hebben duidelijk invloed op de groei van blauwalg. In het verleden werd los van de te verwachten weersomstandigheden een zgn. oliescherm geplaatst om te voorkomen dat de stinkende smurrie de haven van Ooltgensplaat binnendrijft.

 

Het waterschap heeft voor de kwaliteit van de landbouw water in de polders water ingebracht.

 

Indiener (naam raadslid met vermelding partij)

Willy Heintjes

Vitale Kernen Goeree-Overflakkee.