Vragen over verpaupering en Dahlia Burgerschap

voorstraatVitale Kernen zal vanavond tijdens de openbare raadsvergadering over twee onderwerpen mondelinge vragen stellen en een motie indienen voor bijstandsgerechtigden. De mondelinge vragen gaan over de verpaupering aan de Voorstraat in Oude-Tonge en over de huisvesting van cursisten die de inburgeringscursus moeten volgen.

Tijdens het bezoek van een delegatie van de gemeenteraad aan de kern Oude-Tonge is er uitvoerig stilgestaan bij de verpaupering op de hoek Voorstraat-Oostdijk. Dat woningbouw op deze locatie blijkbaar nog even op zich zal laten wachten is geen reden om niets te doen aan de huidige situatie.

Tijdens de raadsvergadering van 1 september jl. heeft Vitale Kernen vragen gesteld over de huisvesting van Dahlia Burgerschap in het pand Stationsweg 4 te Middelharnis. In de beantwoording heeft het college nadrukkelijk aangegeven bereid te zijn in gesprek te gaan met Dahlia Burgerschap.

Vragen: verpaupering
– Wat heeft u voor actie ondernomen om de kwaliteit van het gebied hoek Voorstraat-Oostdijk te verbeteren?

Vragen: Dahlia Burgerschap
– Waarom heeft er geen gesprek plaatsgevonden met Dahlia Burgerschap?
– Is er een mogelijkheid om enige coulance toe te passen binnen het handhavingstraject?
– Welk initiatief onderneemt u om maatschappelijke onrust te voorkomen?