Vreugdevuur Ooltgensplaat naar andere locatie?

image128Al heel veel jaren is het een traditie in Ooltgensplaat om met een vreugde vuur op het Weespad oud en nieuw te vieren. Dit vindt plaats ter hoogte van de benzinepomp en de supermarkt. VKGO heeft al heel vaak zijn ongerustheid geuit over de stooklocatie. Op een afstand van ongeveer 8 meter een stookcontainer bij het benzinestation is volgens VKGO een onveilige en onacceptabele plaats. Tijdens de raadsvergadering d.d. 9 april 2015 heeft VKGO wederom zijn ongerustheid geuit en heeft gevraagd naar de uitkomst van de evaluaties. 

In deze vergadering heeft de burgemeester toegezegd dat we nader zouden worden geïnformeerd. Uitkomst van deze evaluatie is onder meer dat niet alleen de stooklocatie moet worden verplaatst maar het hele feest zal op een andere locatie moeten gaan plaatsvinden. Een groot aantal omwonende is middels een brief van de gemeente Goeree-Overflakkee gevraagd om een reactie te geven op het verloop van de afgelopen jaarwisseling.

Naar aanleiding van de uitkomsten van beide evaluaties is de organisator van het feest gevraagd of hij mogelijkheden ziet om het feest op een andere locatie te organiseren. Hier heeft hij positief op gereageerd en hij zou een en ander nader gaan uitwerken. Hij heeft nu nog geen plan gepresenteerd welke mogelijkheden hij ziet om het feest in Ooltgensplaat tijdens de jaarwisseling op een andere locatie te gaan organiseren.

Het is absoluut niet de bedoeling van VKGO om de inwoners van Ooltgensplaat hun vreugdevuur tijdens de oud en nieuw viering te ontnemen, maar laten we dit met zijn allen doen op een veilige plaats waar het gevaar tot een minimum wordt beperkt.