Waarheen, waarvoor leidt deze weg …

woningbouwHet college – en ook duidelijk iedere fractie binnen de gemeenteraad met uitzondering van Vitale Kernen –  is voorstander om woningbouwlocaties te saneren die nog niet tot ontwikkeling zijn gekomen. Binnen een jaar moet dit gebeuren anders trekt men de toestemming in. Vitale Kernen gaat hier zomaar niet in mee.

Menigeen in de gemeenteraad is op de hoogte van de dikwijls moeizame trajecten die moesten worden doorlopen met de Provincie om woningbouw mogelijk te maken Zeker voor de kleine kernen, nu de zgn. steunkernen. Extra lastig was en is dit omdat de Provincie de regelgeving telkens aanpast.

De nu geldende bestemmingsplannen zijn door de vier voormalige gemeenteraden vastgesteld met goedkeuring van de provincie.

De bestemmingsplannen zijn veelal in een periode van economische crisis vastgesteld, waarvan nu de signalen zijn dat we daar aan het uitkrabbelen zijn. In de grote steden is er weer al oververhitting van de woningmarkt.

En juist nu de signalen positief gaan worden voor onze gemeente, onze steunkernen, mogelijkheden om verpauperingen weg te nemen,  zegt het college: we gaan saneren. Saneren op nu nog lastig te ontwikkelen locaties.  Moet van de provincie zegt het college, willen wij toestemming krijgen voor nieuwe bouwlocaties, locaties die het college belangrijk vindt. Op de vraag welke Vitale Kernen stelt over het aantoonbaar provinciaal belang om te saneren, bestaat het antwoord slechts er uit dat het college dit zo heeft afgesproken met de Provincie. Dus geen Provinciaal belang.

Vitale Kernen is eerder voorstander om beleid te maken om woningbouw mogelijk te maken in iedere kern. De gemeente heeft ambitie: 1570 extra hoog gekwalificeerde arbeidsplaatsen in 2025 en 10.000 inwoners extra voor de vitaliteit van onze eilandelijke voorzieningen, zoals het ziekenhuis.

Wanneer de doelstellingen werkelijkheid wordt dan komt er behoefte aan meer woningbouw. Dan zal er wanneer er nu gesaneerd gaat worden, ruimte zijn in de verzorgingskernen en niet in de steunkernen. De kleine kernen waar iedere fractie zijn zorgen bij gelegenheid uitspreekt.