Waterstof is geen zuurtjeswater

Het was de bedoeling dat de nieuwe OV waterstofbussen, in Oude-Tonge voorzien werden van waterstof. De provincie heeft echter een ander besluit genomen. Zij wil dat de vier bussen, én de nog in aanbouw zijnde 20 waterstofbussen, gaan tanken bij de remise in Heinenoord.

Afspraak

Al jaren geeft het college aan dat het waterstoftankstation door de Van Peperstraten Groep wordt gerealiseerd en dat de eerste waterstofbussen van het openbaar vervoer in Nederland daar gaan tanken. Wethouder Both antwoordde, op de vraag waarom de bussen in Heinenoord gaan tanken, ‘dat de provincie haar intentie niet nakomt’ en er geen recht van spreken is voor haar omdat de afspraak nooit is vastgelegd, niet door haar en ook niet door haar voorganger.

Ervaring

Vitale Kernen is er niet rouwig om dat de eerste waterstofbussen niet bij het Green Point van Van Peperstraten en Van Kessel gaan tanken. Puur alleen om het feit dat waterstof geen zuurtjeswater is. Waterstof is een erg licht gas, veel lichter dan aardgas, en is snel ontvlambaar. Vitale Kernen vindt het niet onverstandig dat eerst bedrijven*, die al ervaring hebben met waterstof, ermee in de praktijk aan de slag gaan. Veiligheid vóór duurzaamheid is het uitgangspunt van Vitale Kernen.

*Waterstof is een product wat in de petrochemische industrie al jaren wordt gebruikt in Europoort.