Weer aandacht voor huisarts en oude camping

Weer heeft Vitale Kernen naar de stand van zaken gevraagd omtrent de huisartsenpraktijk in Den Bommel. Begin december 2016 ontvingen de fractievoorzitters van de gemeente Goeree-Overflakkee een zeer verontruste email van de huisartsen uit Den Bommel. De aanleiding van de email is het moeizame proces om te komen tot het behoud van de huisartsenpraktijk met apotheek in Den Bommel.

Naar aanleiding van deze email heeft Vitale kernen toen mondelinge vragen gesteld aan het college. Het college vond het maar vervelend dat er naar werd geïnformeerd, maar gaf aan dat er aandacht voor is. Inmiddels is het 18 mei en nu krijgen we, nadat we weer een mondelinge vraag hebben gesteld naar de stand van zaken, dat ereen afspraak staat gepland op 30 mei a.s. Waarom dit allemaal zo lang moet duren en niet adequaat wordt gehandeld ontgaat Vitale Kernen.

De oude camping

Vitale Kernen heeft tijdens de jongste raadsvergadering weer aandacht moeten vragen voor de voormalige camping in Oude-Tonge. Telkens weer is er brand op dit terrein met alle gevolgen van dien. Met name het aanwezige asbest is verontrustend. Op 9 februari dit jaar heeft Vitale Kernen vragen gesteld over de onveilige situatie nadat er in korte tijd drie keer brand werd gesticht. Toentertijd is door het college beloofd dat op korte tijd alles wordt opgeruimd. Echter afgelopen woensdag 27 april was het toch weer raak, weer brand.

Reden voor Vitale Keren om opheldering te vragen. De reactie van het college is dat het asbest is verwijderd en dat verder sloop nog even op zich laat wachten omdat de aannemer werkzaamheden heeft met een hogere prioriteit. Het college verwacht dat er op korte termijn met de sloop wordt begonnen.