Weer De Staver

Al jaren vraagt Vitale Kernen aandacht voor de kwaliteit van het zwemwater en het klimaat van zwembad De Staver. Vitale Kernen vraagt iedere keer om de resultaten van al de kwaliteitsmetingen en rapportages. Bij regelmaat komen deze beschikbaar.

Sluiting

Onlangs verscheen het bericht in de media dat het zwembad een dag is gesloten ivm technisch onderhoud. Daarbij kwam er op sociaal media informatie over wat de aanleiding was voor deze sluiting. Iedereen heeft hierover zijn eigen mening. Voor Vitale Kernen reden om extra mondelinge vragen hierover te stellen aan het college. Wat is er gebeurd, wat is er gedaan, was het te voorkomen?

Feitenrelaas

Het college heeft toegezegd een feitenrelaas te vragen aan SRGO. SRGO is verantwoordelijk voor de kwaliteit van de onder hen vallende accommodaties. De gemeente stelt hiervoor geld beschikbaar en heeft hierover prestatieafspraken gemaakt.

Vitale Kernen zit erop als een bok op een haverkist om ervoor te zorgen dat de gezondheid van gebruikers van de accommodaties en speciaal van De Staver te borgen.