Weer gelijkspel in gemeenteraad

Tijdens de recente raadsvergadering stond wederom de verkeerssituatie in Middelharnis/Sommelsdijk op de agenda. Worden de onveilige situaties nu wel of niet opgepakt? Nee dus. 14 raadsleden stemden vóór een haalbaarheidsonderzoek en 14 stemden tegen. Er komt derhalve geen haalbaarheidsonderzoek naar een kanaalkruising met een oostelijke randweg. In de volgende raad wordt opnieuw gestemd.

Jonge kinderen

Al jarenlang schuift de gemeente het probleem vooruit. Een aantal straten in Middelharnis en Sommelsdijk is zwaar belast. Met name op de Langeweg rijdt veel en zwaar vrachtverkeer. Terwijl er tegelijkertijd veel jonge kinderen op hun fietsjes van en naar school gaan. Wanneer zich onverhoopt een ernstig ongeval voordoet is de wereld ongetwijfeld te klein, en wordt de verantwoordelijkheid gelegd bij de raadsleden.

Belanghebbenden

Al bij de aankondiging van een haalbaarheidsonderzoek kruipen de verschillende belanghebbenden uit hun schulp met de nadruk op het eigen belang. Een haalbaarheidsonderzoek naar een voorkeur van een verkeersontsluiting, niet meer dan dat, brengt mensen in beweging. Vitale Kernen is daar blij mee. Betrek de bewoners bij de lokale politiek, tegenwoordig noemen we dit participatie. Met een zo breed mogelijke inbreng, met ieders zijn belang, is een afweging te maken om te komen tot een besluit.

Voorschot

Vitale Kernen nam tijdens de behandeling van het voorstel alvast een voorschot op de resultaten van een onderzoek. Er is niet slechts één in beton gegoten oplossing. Er is nog van alles mogelijk. Het is niet uitgesloten dat er meer dan de nu -vier- opgestelde scenario’s ontstaan. Maar we moeten ergens beginnen en dat is onderzoeken wat er mogelijk is in samenhang van en niet alleen verkeerstechnisch. Onverhoopt is het te laat, en dan is ‘Leiden in last’.