Neerwaartse trend aanrijtijden

Met regelmaat vraagt Vitale Kernen aandacht voor de hulpverlening op ons eiland. En dan niet per se voor de kwaliteit van hulp, maar meer voor de snelheid waarmee die hulp uitgevoerd wordt.

De lokale brandweerkorpsen hebben de aanrijtijden prima op orde.  Bij de ambulances en politie kan dat vele malen beter. De gemeenteraad van Goeree-Overflakkee stuurde hierover onlangs een brief naar het Regionaal Veiligheidsoverleg, waarvan de voorzitter de burgemeester van Rotterdam Aboutaleb is.

Neerwaartse trend

In deze brief stelt de raad onder meer dat Goeree-Overflakkee tevreden is met de drie politiemensen in het gebied, maar ook dat de aanrijtijden vooralsnog een neerwaartse trend laat zien over de afgelopen acht maanden. En dat dit ernstig afbreuk doet aan de veiligheid binnen de gemeente. Zeker ook omdat er gewoonweg te weinig politiemensen op het eiland aanwezig zijn en inwoners zodoende minder bereid zijn aangiften te doen.

Vitale Kernen heeft vooralsnog het vertrouwen dat de regio uiteindelijk voldoende politiemensen in gaat zetten. Dit in tegenstelling tot de ambulancezorg. De Veiligheidsregio Rotterdam Rijnmond verplaatst namelijk een ambulancepost van Oude- naar Nieuwe-Tonge en denkt hiermee de aanrijdtijden voor Ooltgensplaat te kunnen verbeteren…