Weer windfonds

Tijdens de raadsvergadering van 13 januari is het windfonds beeldvormend behandeld. Aanvullende vragen ter verduidelijking zijn door Vitale Kernen aan andere politieke partijen gesteld zoals;

  • vindt u het rechtvaardig dat een huishouden die 500 mtr of 1000 mtr. van een windmolen woont, het zelfde bedrag ontvangt als compensatie?
  • vindt u het rechtvaardig dat een huishouden met meerdere windmolens binnen de 1000 mtr. van een windmolen woont hetzelfde bedrag ontvangt als een huishouden met 1 windmolen?
  • vindt u het rechtvaardig dat inwoners buiten de 3.5 km. grens ook een compensatie uit het windfonds ontvangen?

Motie

Deze vragen zijn afgelopen donderdag tijdens de oordeelsvormende behandeling door Vitale Kernen in een motie verwerkt door te stellen dat er voor Vitale Kernen betreft er wel degelijk een onderscheid is tussen het wonen binnen een afstand van bv 500 mtr. of 1000 mtr. van een windmolen en er ook een wezenlijk verschil van overlast of je 1 of meerdere windmolens in de directe omgeving staan van een woning.

Ook is Vitale Keren de mening toegedaan dat inwoners op een grotere afstand dan 3.5 km geen recht hebben op compensatie. De bescheiden beschikbare middelen moeten naar de mening van Vitale Kernen beschikbaar zijn voor inwoners die daadwerkelijk hinder hebben van windmolens. Een inwoner van Ouddorp zal de windmolens vast zien, maar dan heb je “de overlast” wel mee benoemd.

Geen steun

Het enige waar Vitale Kernen een krappe meerderheid voor kreeg is een onderscheid van compensatie bij de afstand en hoeveelheid windmolens binnen de 1000 mtr. grens van een woning. Met uitzondering van de PvdA en EVV kreeg de motie geen steun van de SGP, VVD, CDA, CU en Jan Zwerus.