Wij begrijpen het niet

WoonwijkHet college stelde onlangs de nota Snippergroen vast. Snippergroen zijn stukjes grond die de gemeente in eigendom heeft en waar ze eigenlijk alleen maar werk aan heeft en dus kosten. Deze stukjes kunnen onder voorwaarden door inwoners worden aangekocht.

Nu blijkt dat deze voorwaarden ruimhartig kunnen worden geïnterpreteerd. Er is namelijk een perceel openbaar groen van 250m2 verkocht in een woonwijk waarover veel reuring is ontstaan. Naar aanleiding hiervan heeft de PvdA een motie ingediend waarin het college wordt opgeroepen om duidelijke kaders te schetsen waaraan te verkopen snippergroen moeten voldoen. Vitale Kernen is het daar helemaal mee eens, laat het maar helder zijn.

Echter, het college bij monde van wethouder Trouwborst vindt het niet nodig dat er regels worden opgesteld. Wel geeft Trouwborst aan dat de verantwoordelijk ambtenaar dit niet voor een tweede keer kan overkomen, omdat de ambtenaar zijn/haar mandaat is ingetrokken!?

Voor Vitale Kernen reden om de wenkbrauwen te fronsen: geen regels maar wél een ambtenaar zijn mandaat ontnemen?!