Willy Heintjes (VKGO) legt zijn raadslidmaatschap neer

(Dit bericht verscheen in het Eilanden-Nieuws op 19-7-2022)

GOEREE-OVERFLAKKEE – Met de eerste raadsvergadering in nieuwe samenstelling, op donderdag 7 juli, pal voor het zomerreces, leek de metamorfose in de volksvertegenwoordiging te zijn afgerond. De wethouders waren benoemd en geïnstalleerd en ook de nieuwe raadsleden hadden hun plekje ingenomen.

Maar nog deze zelfde maand ontstaat er onverwacht alweer een nieuwe mutatie. Willy Heintjes, fractie Vitale Kernen Goeree-Overflakkee, deelde in een mail aan de griffie en de voorzitter van de VKGO-fractie mee dat hij per 1 augustus zijn raadslidmaatschap neerlegt. Dit om persoonlijke redenen.

Waardering
Aat van Alphen, fractievoorzitter, geeft aan dat VKGO het vertrek van Willy Heintjes betreurt maar uiteraard zijn besluit respecteert. Hij spreekt zijn waardering uit voor de inzet en het werk dat Heintjes vele jaren voor de fractie en voor de gemeenschap Goeree-Overflakkee heeft verricht.

Reacties
Desgevraagd geven collega-raadsleden vanuit meerdere fracties aan dat zij Heintjes hebben ervaren als open en eerlijk en maatschappelijk betrokken. Een man die wel hard uit de hoek kon komen maar dat alles gericht op de zijns inziens belangenbehartiging van het eiland en de bewoners. Populair gesteld: Resultaat gericht en afspraak is afspraak.

Wethouder
Heintjes was vanaf 2006 secretaris van de fractie VLO (Vrije Lijst Oostflakkee) in de toenmalige gemeente Oostflakkee waartoe destijds door samenvoeging Oude-Tonge, Ooltgensplaat en Den Bommel behoorden samen met een aantal kleine woonkernen zoals Achthuizen, Langstaat, Zuidzijde en Kranendijk. Heintjes werd in 2010 wethouder in het college van b. en w. Oostflakkee. Na het vertrek van burgemeester Van Pelt in 2007 maakte hij in Oostflakkee de periode mee van waarnemend burgemeester Heijkoop (tot 2012) en daarna tot de eilandfusie Goeree-Overflakkee in 2013 nog tijdelijk plaatsvervanger (Van der Meer).

Voordracht Leo Schellevis

Met het aangekondigde vertrek van raadslid Willy Heintjes komt er op de kieslijst van VKGO een plaats vrij voor Leo Schellevis uit Sommelsdijk. Vanuit de fractie zal hij als kandidaat worden voordragen voor benoeming en installatie in de raad. Dat kan plaatsvinden in de eerste vergadering na het zomerreces op donderdag 15 september. Schellevis stond bij de verkiezingen als nummer 10 bij VKGO op de lijst. (Door Jaap Ruizeveld)