Windenergie Goeree-Overflakkee

MariapolderHet college van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Goeree-Overflakkee stellen gezamenlijk met Gedeputeerde Staten (GS) van Zuid-Holland een planMER Windenergie Goeree-Overflakkee op voor een herziening van de Provinciale Structuurvisie en de Gemeentelijke Structuurvisie. GS hebben daarvoor op 23 april 2013 het Startdocument planMER Windenergie Goeree-Overflakkee vastgesteld en vrijgegeven voor inspraak. De tervisielegging van het Startdocument planMER Windenergie Goeree-Overflakkee markeert de start van een onderzoeksfase naar ruimtelijke en landschappelijke kwaliteit, gevolgen voor de leefomgeving en de economische haalbaarheid van windenergie op Goeree-Overflakkee. Het startdocument ligt van 1 mei tot en met 11 juni 2013 ter visie. Er vinden 3 bijeenkomsten plaats waar u meer informatie kunt verkrijgen over windenergie op Goeree-Overflakkee, het planMER proces en het vervolgtraject.

De bijeenkomsten zijn:

– Dinsdag 14 mei: District Oost: van 19.00 tot 21.00 uur in ’t Centrum, Weesmolenstraat 12 in Ooltgensplaat.
– Dinsdag 21 mei: District Midden: van 19.00 tot 21.00 uur in zaal 1 en 2 van De Staver, Olympiaweg 32 in Sommelsdijk.
– Dinsdag 28 mei: District West: van 19.00 tot 21.00 uur in ‘t Haegse Huus, Haagsestraat 4-A in Stellendam.

Op de webpagina Wind vindt u in het documentenvenster het Startdocument planMER Windenergie en de Bekendmaking, waarin u kunt lezen op welke wijze u uw zienswijze kunt indienen.