Windmolens: besluit is genomen

WinmolenOverlastAfgelopen donderdag 19 juni is het besluit genomen over de locaties waar de windturbines gaan komen. Formeel agendapunt 15 op de agenda. Een agenda met zoveel punten dat deze in twee avonden moet worden afgewerkt. Donderdag jl. was het ruim vrijdag voor men naar huis kon gaan. Op donderdag 26 juni worden de nog openstaande agendapunten verder behandeld. Een heel belangrijk agendapunt was de Partiële herziening Structuurvisie windenergie.
VKGO kan niet worden verweten dat zij niet weten wat ze willen. Aangaande de locaties voor de windturbines zijn wij altijd glashelder geweest. Plaatsen waar het kan. De mens staat centraal. De afgelopen dagen was het druk op de email van de raadsleden. De moties vlogen rond de oren. Ook een heus amendement van de SGP om de pijn te verzachten voor de mensen in -het uit de hoge hoed komende- Anna Wilhelmina Polder. Deze polder was helemaal geen onderdeel van het akkoord dat tussen de Provincie, de gemeente en de windboeren vorig jaar is afgesloten. Maar de inspanningen zal door de SGP en consorten als uiterst zorgvuldig, maatwerk en zorgen voor draagvlak worden aangemerkt. De inhoud van het amendement wijkt af van twee weken geleden. Dit zal ook aangemerkt worden als uiterst zorgvuldig, maatwerk en zorgen voor draagvlak. VKGO bestempelt dit als reactief gedrag op degene die de grootste mond hebben. Knip en plakwerk, gefröbel. Dit bij een dossier wat al maanden lang zeer actueel is.

Het antwoord op de vraag van VKGO hoeveel woningen, gezinnen hinder gaan ondervinden van windturbines in de Anna Wilhelmina polder is door het college wat breder getrokken. De Noordrand is er ook bij genomen. De andere locaties niet, wat ons verbaasd. Wij vragen om een gebied, krijgen informatie over twee. Maar de andere gebieden krijgen we niet. Merkwaardig.

Daarbij wordt het pijnlijk duidelijk dat de aanpassing in De Noordrand, door er een poldertje (de Halspolder) erbij te trekken, vele woningen/gezinnen/mensen hinder gaan ondervinden van windmolens. Dit had niet nodig geweest. Plek zat in de Noordrand. Nee, daar willen de SGP, CU, CDA en VVD en ook de PvdA 35 huizen voor de rijken van onze maatschappij.

Mensen, wij zijn niet dwars op de opgave die er ligt, 225mw ontkomen we niet aan, hoe graag we ook zouden willen. Maar de keuze die wordt gemaakt betreft de Anna Wilhelmina polder onderschrijven wij niet. Er is in de Noordrand 500 ha grond in eigendom van de Provincie, 400 ha ligt ernaast dat eigendom is van een paar agrariërs. 900 ha in totaal  beschikbaar voor windmolens. Hier kunnen met gemak 300 mw aan wind worden geproduceerd.

Wij hebben dan ook tegen het collegevoorstel gestemd en tegen het amendement. Het amendement houdt in dat de locatie AW ietsje wordt ingekort. Als stemverklaring heeft VKGO aangegeven dat het uitgangspunt is dat inwoners belangrijker zijn dan 35 nog te bouwen woningen voor zeer rijke mensen.