Windmolens komen te dichtbij

windmolenwiekAfgelopen maandagavond 14 november was er een bijeenkomst voor inwoners die in of in de nabijheid van windpark Battenoert wonen. Inwoners van Oude-Tonge en Nieuwe-Tonge waren door Eneco en Deltawind uitgenodigd in restaurant De Grevelingen om ze te informeren over de mogelijkheden voor het plaatsen van windmolens.

Eneco en Deltawind hebben een voorkeur, gebaseerd op zakelijke motieven en die passen binnen wet -en regelgeving. Deze voorkeur is eerder bij de gemeente kenbaar gemaakt en waarop een aantal betrokken inwoners hebben gereageerd. Op verzoek van de gemeente heeft Eneco en Deltawind alternatieve inrichtingsmogelijkheden onderzocht. Deze zijn afgelopen maandag gepresenteerd. De alternatieve locaties die werden gepresenteerd zijn voor Eneco en Deltawind minder interessant en gaven aan dat hun voorkeur zal worden ingediend bij de gemeente voor het verkrijgen van de bouwvergunning.

De aanwezigen waren over het algemeen niet blij met de voorkeur van de ontwikkelaars. In de directe omgeving van Oude-Tonge en Nieuwe-Tonge komen al veel windmolens te staan; windparken De Krammer en Anna-Wilhelminapolder worden ontwikkeld en windpark Battenoert breidt verder uit.

Tijdens de bespreking van de voorkeurlocatie werd twijfel uitgesproken over de wijze waarop het gebied Battenoert tijdens het proces naar het oosten is verschoven. Men is de mening toegedaan dat er niet zuiver en transparant door de gemeente is gehandeld.

Voor de tweede rij windmolens aan de noordzijde van de N59 vond een meerderheid van de aanwezigen dat de windmolen die het dichtst bij de kern van Nieuwe-Tonge staat gepland, er niet moet komen. Een redelijk alternatief werd voorgesteld. Blijkbaar is er draagvlak wanneer er een oplossing komt voor de twee belangrijkste bezwaren.

Vitale Kernen heeft nooit onder stoelen of banken gestoken dat de voorkeur de locatie Noordrand is. Daar is 900ha landbouwgrond in de Zuiderdieppolder waarvan 500ha eigendom is van de Provincie, waar een paar agrariërs hun bedrijf hebben en die graag windmolens willen plaatsen.