Windmolens weer op de agenda

De raad heeft de windmolenparken Battenoert en Oostflakkee beeldvormend besproken. Beeldvormend betekent dat ieder raadslid vragen kan stellen over het raadsvoorstel om zich een goed beeld te kunnen vormen over het onderwerp. Bij de windmolens wil dit niet lukken.

Bijna iedere partij was voorstander om beide parken te ontwikkelen. Hoewel men het toch lastig krijgt omdat er veel weerstand is tegen deze twee parken, zeker tegen park Battenoert. Maar om hun gelijk te krijgen wordt zelfs de provincie gevraagd een ondersteunende brief naar de raad te laten sturen om toch maar vooral de parken uit te voeren, ‘anders doen wij het’, schrijft de provincie.

Nu worden we bij Vitale Kernen van dit soort brieven niet zenuwachtig. Wij begrijpen het wel. Want waar zouden dan de windmolens op ons eiland moeten komen? Vitale Kernen heeft van meet af aan de voorkeur uitgesproken voor de Zuiderdieppolder. Veel grond in eigendom van de provincie (daar kan heel de windopgave bij wijze van spreken worden gerealiseerd) waar nu amper windmolens gaan komen, maar wel nieuwe natuur, recreatie en nieuwe vormen van wonen worden ontwikkeld.

Wanneer men een alternatief zoekt voor b.v de locatie Battenoert, dan is de integrale ontwikkeling niet meer mogelijk. Vitale Kernen vindt het heel jammer dat toch voor die integrale invulling wordt gekozen; de partijen SGP, VVD, CU, CDA, PvdA en EVV vinden de integrale ontwikkeling in de Zuiderdieppolder belangrijker dan de inwoners van Oude- en Nieuwe-Tonge en Ooltgensplaat die echt hinder ondervinden van de vele windmolens in hun omgeving.

Voor Vitale Kernen onbegrijpelijk. Nu ligt er een bestemmingsplan ter inzage om goede landbouwgrond in de Zuiderdieppolder om te zetten naar natuur. Tot 8 augustus (vakantietijd) kunnen er zienswijzen worden ingediend tegen deze natuuraanleg.