Winst naar De Noordrand

WerkbezoekNoordrandAfgelopen raadsvergadering was De Noordrand wederom aan de orde. De Noordrand dat wat Vitale Kernen betreft een belangrijke rol zou moeten vervullen in het winddossier. Maar ook deze keer kregen we er weer geen grip op.

Met uitzondering van lijst Maliepaard en Vitale Kernen is de SGP, CU, VVD, PvdA en uiteraard het CDA voorstander om de winst van 500.000 euro (eerder al 200.000), door grondtransactie in De Noordrand, te gebruiken voor nieuwe natuur, recreatie en woningbouw in De Noordrand.

Twee weken eerder riepen partijen op om de inwoners van Oude- en Nieuwe-Tonge ruimhartig te compenseren voor de overlast die men heeft en nog meer krijgt van de windmolens. Dan zou je denken dat er voor de gemeente een kleine financiële ruimte is voor deze compensatie. Maar nee, gaan we niet doen is de mening van genoemde partijen.

Zeer, zeer, zeer teleurstellend.