Witte rook: Vitale Kernen in de coalitie!

Na twee maanden onderhandelen kwam er deze week witte rook uit de gemeentelijke schoorsteen. Vitale Kernen is dolbij te kunnen melden dat zij na de geweldige verkiezingsuitslag in maart, mee gaat regeren op Goeree-Overflakkee. Uiteindelijk bleek er een meerderheid te vinden waarbij Vitale Kernen samen met de SGP, CDA en VVD tot een programma zijn gekomen waar we onszelf volledig in herkennen.

Vitale Kernen wethouder

Tevens is afgesproken dat Vitale Kernen ook een wethouder gaat leveren aan het college. Partijvoorzitter Berend Jan Bruggeman wordt de nieuwe wethouder voor Vitale Kernen. In zijn portefeuille krijgt hij te maken met diverse belangrijke thema’s, zoals leefbaarheid, sociaal domein en accommodatiebeleid. Overigens gaat dit nieuwe college terug van vijf naar vier wethouders.

Balans

Door de overweldigende hoeveelheid stemmen, waarbij Vitale Kernen uiteindelijk maar enkele stemmen minder kreeg dan de grootste partij, moesten we onze positie gaan bepalen. Het politieke landschap is veranderd. Er is nu een balans ontstaan wat recht doet aan de diversiteit van onze inwoners. Vitale Kernen had al tijdens de verkiezingscampagne aangegeven deel te willen nemen aan het dagelijks bestuur om haar doelstellingen te kunnen bereiken. En dat is gelukt!

Verkiezingsprogramma

Ook andere partijen waren van mening dat de inwoners van Goeree- Overflakkee, via hun stemgedrag, duidelijk aangaven dat er behoefte is aan een andere samenstelling. Maar om in een coalitie te stappen wil je dan wel zaken uit je verkiezingsprogramma terugzien. Daarom zijn we ook niet over één nacht ijs gegaan, maar is er behoorlijk overleg gevoerd met de andere partijen.

Veel onderwerpen en lopende zaken zijn besproken, en staan in het coalitieakkoord:

  • verdeling van aandacht en geld voor het hele eiland,
  • bebouwing op de kop van ons eiland,
  • de zondagsrust en de rustige zondag,
  • de effecten van de windopgave,
  • woningbouwontwikkelingen,
  • het sociale beleid,
  • economische ontwikkelingen, enzovoort.

Kritische houding

We zijn ons ervan bewust dat we niet alle punten uit ons verkiezingsprogramma hebben binnen kunnen halen, maar dat is ook niet reëel. U mag van onze raadsleden de bekende kritische en oplettende houding blijven verwachten en we blijven communiceren via onze website, Facebookpagina, enz.

En zoals u de afgelopen periode bij regelmaat deed; blijf ons aanmoedigen, lever kritiek, kom met suggesties, doe mee en we maken er met z’n allen vier mooie jaren van!!