Woningbouw in álle kernen

De gemeenteraad stelde onlangs de woonvisie vast voor de komende jaren. Door bureau Companen is een rapport opgesteld over het wonen op Goeree-Overflakkee. In het rapport is een inventarisatie opgenomen hoe het wonen zich binnen Goeree-Overflakkee heeft ontwikkeld.

Spijker

De spijker op z’n kop! Het zorgvuldig opgestelde rapport geeft weer maar eens aan hoe het gesteld is met de sociaal economische vitaliteit op ons eiland. Deze loopt vanaf het westen naar het oosten van het eiland sterk af. Tot nu toe is door de huidige samenstelling van het college veel stimuleringsgeld niet gebruikt om dit te verbeteren. Het tegenovergestelde is juist het geval.

De nu vastgestelde woonvisie biedt ook ruimte om een verbeterslag te maken in deze ongelijkheid en de mogelijkheid om in iedere kern te kunnen bouwen. Vitale Kernen  doet een beroep op het college om hier dan ook daadwerkelijke invulling aan te geven. Door regie te nemen en samen op te trekken met projectontwikkelaars en woningbouwverenigingen. Harde afspraken te maken over waar en wat er gebouwd gaat worden.

Gezond

Natuurlijk trekt dit een wissel op het college, maar is hartstikke noodzakelijk. Niet alleen faciliteren, maar besturen, als we de demografisch opbouw in de kernen gezond willen houden. Zorg in eerste instantie voor de behoefte van de eigen inwoners binnen hun kern, op het gebied van woonzorg, sociale huur en vrije sector. En besteedt vervolgens aandacht aan een gezonde leeftijdsopbouw binnen de kernen, en het aantrekken van mensen buiten het eiland.