Woonzorg Achthuizen

Vitale Kernen heeft de prestatieafspraken die de gemeente heeft gemaakt met de vier eilandelijke woningbouwcoöperaties geagendeerd. Vitale Kernen vindt wederom dat het college niet bestuurt maar slechts faciliteert en onder andere de inwoners van Achthuizen aan het lijntje houdt.

Brief

Op 14 december 2014 kreeg de gemeenteraad een brief van het college over de prestatieovereenkomst met de woningbouwfederatie Goeree-Overflakkee. In de overeenkomst staat dat de partijen zich ervoor inzetten om mensen met een zorgvraag zo lang mogelijk zelfstandig in hun woon- en leefomgeving te laten wonen.

In de kern Nieuwe-Tonge is dit echter nog niet gerealiseerd omdat er ‘aandachtspunten’ zijn bij de ontwikkeling. En de inwoners van Achthuizen worden aan het lijntje gehouden door de gemeente en zeker door Fides Wonen.

Vitale Kernen sprak in de openbare raadsvergadering onderstaande tekst uit:

Voorzitter
Tientallen oudere Achthuizenaren met een lichamelijke beperking hebben en moeten Achthuizen verlaten, het dorp waar ze geboren en getogen zijn, omdat er geen passende woning beschikbaar is. Geen woning waar de persoonlijk zorg kan worden geboden. En voorlopig zullen er nog tientallen genoodzaakt zijn te vertrekken.

Ik zal u een voorbeeld geven;
Een weduwe vrouw, een vrouw van 86 jaar, waar haar kinderen in de directe omgeving woonden. Waarmee ze dagelijks contact had.
Woonde 64 jaar in haar woninkje, waar ze lief en leed heeft gedeeld, waar haar kinderen zijn geboren, haar man door ernstige ziekte heeft moet afstaan. Deze vrouw kon op gegeven moment de trap niet meer op om naar haar slaapkamer te gaan, en om gebruik te maken van, ook op de eerste etage aanwezige, douche. Ze had op gegeven moment professionele verzorging nodig, die in haar woning niet kon worden geboden.
Deze mevrouw van 86 jaar moest uit haar zeer vertrouwde omgeving weg, naar een andere dorpskern waar wel een geschikte woning beschikbaar was.

Voorzitter, stelt u zich de situatie eens voor dat een vrouw van 86 jaar te horen krijgt dat ze uit haar woning moet, uit haar dorp weg moet, verder weg van haar kinderen. En eigenlijk niet nodig is.

Want;
De voormalige woningbouwvereniging Den Bommel had in 2011 de centjes gereed liggen om een woon-zorgcomplex (je) te bouwen. Echter de opvolger Fides Wonen stak hier een stokje voor.
Al jaren worden er beloften door Fides Wonen uitgesproken, ook in de openbaarheid. Op een bewonersavond in maart 2016 nog, waar 140 inwoners van Achthuizen aanwezig waren, waar ook het college aanwezig was; de kernwethouder van het CDA Van der Vlugt, werd door de directeur bestuurder van der Valk beloofd dat er in 2018 een geherstructureerd complexje aan de Pastoor van Leunenstraat zal staan.

In de prestatieafspraken van de afgelopen jaren staat dat er voor Achthuizen een herstructureringsproject is voorzien aan de Pastoor van Leunenstraat. In de eerste versie die de raad ontving stond dat er een aanvang werd genomen met de herstructurering en nu gaat men onderzoeken en een besluit nemen …en zo wordt de bal weer doorgeschoven door het college en Fides Wonen en de oudere inwoners met een lichamelijke beperking binnen Achthuizen wordt onnodig leed aangedaan.