Zeven ton!

Tijdens de raadsvergadering van donderdag 16 maart is de evaluatie van het NK wielrennen binnen de gemeenteraad besproken . Drie weken eerder stond dit geagendeerd in de beeldvormende fase. Deze avond was er de mogelijkheid voor de fracties om er iets van te vinden.

Afgelopen week kwamen er nog aanvullende antwoorden op eerder gestelde vragen. Voldoende om een oordeel over het evenement te hebben. De beantwoording op de gestelde vragen waren niet zoals gebruikelijk vraag en direct daarop antwoord, maar meer een samenvatting van de gestelde vragen. In de samenvatting kwamen veel positieve en superlatieven voor zoals;
-Aanzienlijke groei
-Spectaculair toegenomen
-Zeer tevreden
-Sluit aan op de wens
-De nodige extra boekingen opgeleverd
-Helemaal volgeboekt
-Voldoende deelnemers
-Zeer nauw betrokken
-Enthousiaste mensen bereid gevonden….
-Geweldige bijdrage
-Eilanddynamiek versterkt
-Geweldig aantal vrijwilligers, prachtig zo’n bereidheid en eensgezindheid

Allemaal positieve en superlatieven uitspraken, die niet door het college zijn onderbouwd. Want het college is niet uitgegaan van een degelijk businesscase en er is geen PR-plan gemaakt. Blijkt uit de beantwoording van het college;
-De mate waarin het NK wielrennen heeft bijgedragen is niet te meten.
-Sluit aan op de wens van de consument, maar is niet te meten.
-We hebben geen nulmeting gedaan, dus de spin-off van het evenement is moeilijk uit te drukken.
-Wij kunnen geen cijfers geven over het extra aantal bezoekers en overnachtingen, maar dat zal er wel meer zijn geweest.
-De verstoringen binnen de communicatie naar de inwoners is de schuld van de stichting, kunnen wij niets aan doen.

De Vereniging van Eigenaren en Exploitanten van recreatieondernemingen (Veero)zijn volgens het college wel tevreden over de besteding van €75.000 uit de reservering toeristenbelasting. Een heel verhaal werd bij de aanvraag van de €75000 gevoegd, waar naar de mening van Vitale Kernen amper iets is terechtgekomen. Alleen met het afdrukken van het gemeentelijk logo op de shirtjes van de renners is voor de Veero afdoende om de €75000 uit de gemeentepot te halen.

Heel veel geld heeft het evenement voor onze inwoners gekost. Totaal €700.000 aan directe subsidies en indirecte ondersteunende activiteiten en dit nog zonder de vele ambtelijke uren.

Vitale Kernen heeft veel waardering voor de vele vrijwilligers die uren, dagen en weken met het evenement bezig zijn geweest om het tot een goed einde te brengen. Vitale Kernen is minder te spreken over het college en het bestuur van de Stichting NK wielrennen; goedwillende…… mensen.

De beantwoording van het college door wethouder De Jong op de reactie van Vitale Kernen was ingetogen en door Vitale Kernen zeer te waarderen. Geen borstklopperij en geen teksten als: Whe Did It.
Wanneer er mogelijkheden zijn om een evenement van grote omvang te mogen organiseren, pakt dit dan op met de wetenschap van nu is de mening van Vitale Kernen.