Zondagopenstelling zwembad ‘t Zuiderdiep

Binnen de coalitie van SGP, Vitale Kernen, CDA en VVD is ruim een jaar geleden de afspraak gemaakt dat zwembad ‘t Zuiderdiep ook op zondag open mag zijn. Op dit moment is dat echter nog steeds niet het geval. Het duurt Vitale Kernen allemaal erg lang!

Een jaar

Wij snappen niet dat het college van burgemeester en wethouders aangeeft dat er in juni een volgend overleg staat gepland met de beheerder (SRGO) van het zwembad. Terwijl e.e.a. inmiddels dus al ruim een jaar speelt. Of het college nu passief is hierin, of de professionele organisatie SRGO, blijft voor Vitale Kernen onduidelijk.

Met de zomer voor de deur is het daarom heel begrijpelijk dat de fractie van de PvdA vraagt wat nu de stand van zaken is over de openstelling van het zwembad op zondag.