Zorgen over zwembaden en MFC’s

Vitale Kernen heeft twee schriftelijke vragen gesteld aan het college over de invulling van bestuursleden van de nieuwe stichting Sport en Recreatie Goeree-Overflakkee (SRGO) en zittingstermijnen van bestuursleden.

Niet onbekend is dat Vitale Kernen heel veel aandacht heeft voor de samenvoeging van de drie zwembaden en de multifunctionele accommodaties De Staver, De Grutterswei en Dorpstienden met daarbij de behorende twee gemeenschapshuizen in Goedereede en Stellendam. De vooringenomenheid van het college om te komen tot een nieuwe stichting Sport en Recreatie GO was een van de drie redenen -naast de kunstgrasvelden en het NK wielrennen-  om een motie van treurnis in te dienen tegen voormalig wethouder Trouwborst. Met pek en veren en zelfs onheuse bejegeningen van het CDA viel Vitale Kernen  ten deel.

De beantwoording op de nu gestelde vragen vraagt verduidelijking. Wij vragen aan het college waarom er bij de publicatie van de vacature niet is aangegeven dat bij gelijke geschiktheid van kandidaten de voorkeur uitgaat naar een inwoner uit Oude-Tonge of Ouddorp. Want het college heeft op 1 september vorig jaar, tijdens een raadsvergadering gezegd dat het nieuwe bestuur wordt opgerekt met een vertegenwoordiger uit Oude-Tonge en Ouddorp. Wethouder De Jong reageerde met een heel verhaal, wat er op neer komt dat Vitale Kernen maar lastig is en maar vragen stelt en jaarplannen opvraagt. Laat ons, kwam het op neer.

Saampies

Deze houding van het college past helemaal bij de vorige situatie binnen stichting Olympia, de rechtsvoorganger van SRGO. Daar hebben twee personen 6 jaar lang “saampies” de dienst uitgemaakt. Terwijl hun statuten aangaf dat er met vijf mensen dient te worden bestuurd. Iedereen weet waar dit toe heeft geleid.

In de schriftelijke beantwoording van het college is nog eens beschreven dat men dagelijks contact heeft met stichting SRGO over de lopende zaken. Reden voor Vitale Kernen te vragen of het college op de hoogte is van de erbarmelijke zelfs –wellicht zeer- ongezonde luchtkwaliteit binnen de ruimte van het zwembad van de Staver. Zelfs in dien mate dat het bestuur van SRGO een excuusbrief naar de leden van de zwemvereniging heeft gestuurd. Vitale Kernen wil graag beschikken over de resultaten van de kwaliteitsmetingen. Wethouder De Jong was hierover toevallig net geïnformeerd en zegde toe dat het college de raad hierover zal informeren over de ernst van de water en luchtkwaliteit binnen het zwembad van de Staver.

Stutten

Vitale Kernen heeft een aantal gebruikers van de Grutterswei en Dorpstienden benaderd over de huidige stand van zaken. Vooralsnog teleurstellende berichten. Afspraken worden niet nagekomen, de grootste gebruiker van Dorpstienden heeft zelfs nog geen kennismakingsgesprek gehad met de directeur/manager van SRGO en de beheerder trekt na vier maanden aan z’n stutten.

Vitale Kernen blijft zich zodoende zorgen maken!