Zwaar verkeer door Achthuizen

In oktober 2017 vroeg Vitale Kernen aandacht voor de verkeersontsluiting van boerderijen, naar aanleiding van toentertijd het splitsen van een bedrijf om hierdoor uitbreiding mogelijk te maken.

50 ton

Veel landwegen, dijken en woningen zijn ooit gefundeerd op het gewicht van een paard en wagen. Vandaag de dag rijden over diezelfde wegen makkelijk vrachten van zo’n 50 ton. Hoewel Vitale Kernen ondernemers te allen tijde wil steunen bij de uitvoer van hun plannen, dient daarbij wel ook naar het algemeen belang en de inwoners gekeken te worden.

Verkeersontsluiting

Zo staat Vitale Kernen volledig achter de plannen van een agrariër aan de Heintjesweg in Achthuizen, om het wassen van landbouwproducten te kunnen uitvoeren. Echter de voorgestelde verkeersontsluiting door de kern Achthuizen vindt Vitale Kernen géén goed idee. Al jaren is het beleid erop gericht om zwaar transport uit woonkernen te weren. Omwille van de verkeersveiligheid én om de schade aan woningen en wegen te voorkomen.

Wethouder Markwat gaf aan dat het college druk in de weer is om de ontsluiting van de bedrijven tussen Ooltgensplaat, Langstraat en Achthuizen zodanig in te richten dat door bebording de dorpen verlost zijn van het grote zware verkeer.