Zwemmen op Goeree-Overflakkee

In het coalitieakkoord, waarvan Vitale Kernen mede ondertekenaar is, staat dat er een onderzoek komt naar de zwemmogelijkheden op Goeree-Overflakkee. Een onderdeel hiervan is zwembad ‘t Zuiderdiep in Stellendam. Het enige zwembad binnen onze gemeente met een buitenbad. Echter wel een zwembad dat niet zeven dagen per week beschikbaar is voor inwoners, recreanten en toeristen.

Motie

De fractie van de PvdA was -zoals men zelf aangaf- niet op de hoogte van de inhoud van het coalitieakkoord, waardoor het gebeurde dat zij afgelopen donderdag tijdens de raadsvergadering mondelinge vragen stelden en een motie indiende over de openstelling van ‘t Zuiderdiep en de andere zwembaden op zondag.

Zondag

De reactie van wethouder Bruggeman (Vitale Kernen), namens het college was: ,,Wij zijn al in contact getreden met de exploitant van zwembad ‘t Zuiderdiep, de Stichting Sport en Recreatie Goeree-Overflakkee. Zij bepalen de openings- en sluitingstijden. Deze stichting geeft aan dat vanuit het verleden zwembad ‘t Zuiderdiep altijd op zondag gesloten is en dat, om de gevoeligheid hierover uit voorzichtigheidsprincipe, er vooralsnog geen aanpassing is gedaan.”

Optimaal

De wethouder gaf verder aan in gesprek te gaan met SRGO, om te zien hoe de gemeente haar gebouwen en zwembaden in de toekomst optimaal kan laten gebruiken door de inwoners en recreanten, in relatie met maatschappelijke behoeften en economische aspecten. Hierbij spelen de openings- en sluitingstijden ook een belangrijke rol. Dit in lijn met wat in het coalitieakkoord is opgenomen.

Diversiteit

Tijdens de behandeling van dit onderwerp ontstond er een woordenwisseling tussen de fracties van de SGP en de PvdA. Daarin kwam wederzijds begrip en respect voor diversiteit binnen onze gemeente duidelijk naar voren. Uitspraken die ook Vitale Kernen van harte onderschrijft. Het uitgangspunt van Vitale Kernen om te komen van zondagsrust naar een rustige zondag, en om daarmee een mooie invulling van de zondag voor iedere inwoner mogelijk te maken, werd onderschreven en belooft veel goeds voor de toekomst.